ZEBRANIE PODSUMOWUJĄCE PRACĘ
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

    21 stycznia 2016 roku odbyło się  zebranie semestralne, na które zaproszeni byli wszyscy Rodzice uczniów naszej szkoły. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.30 przedstawieniem jasełek pt: DZWONY.  Rodzice wysłuchali wystąpienia Dyrektora szkoły  podczas którego przedstawione zostały osiągnięcia naszych uczniów zarówno artystyczne jak i w nauce oraz sporcie.

Zaprezentowane zostały drużyny sportowe uczniów naszej szkoły: koszykarek, koszykarzy, piłkarzy - osiągające duże sukcesy w rozgrywkach zarówno wojewódzkich jak i ogólnopolskich

 

    Kolejnym  punktem spotkania  była prezentacja popularyzująca czytelnictwo przygotowana przez nauczyciela bibliotekarza.
Pani Ewa Łapińska zapoznała rodziców z formami pracy pedagogicznej realizowanej z czytelnikiem w naszej bibliotece  i wdrażanych projektach czytelniczych. Prezentacja multimedialna była odzwierciedleniem wieloletniej promocji czytelnictwa. Poinformowała o korzyściach, jakie czerpie uczeń sięgając systematycznie po książki w codziennej edukacji. Zachęciła rodziców do wspólnego czytania z dziećmi i dla dzieci, korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 

 

Wręczono Listy Gratulacyjne rodzicom uczniów wzorowych.

 

UCZNIOWIE WZOROWI

KLASA IV A

KLASA IV B

KLASA IV C

KLASA V A

KLASA V B

KLASA VI A

KLASA VI B

KLASA VI C

Ogólnoszkolne zestawienie klasyfikacji semestralnej

Po spotkaniu ogólnym na sali gimnastycznej miało miejsce spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

 GRATULUJEMY UCZNIOM SUKCESÓW W NAUCE I OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH