Wystartuj w konkursie czytelniczym

pt.: „Ja tak bardzo lubię czytać.”

 

    Konkurs adresowany jest do uczniów klas II – III. Wybrane teksty z książek Grzegorza Kasdepke, Astrid Lindgren, Małgorzaty Strękowskiej - Zaremba (2 strony tekstu) oraz uczniów klas IV – V. Wybrane teksty z książek Edmunda Niziurskiego, Katarzyny Majgier, Łukasza Wierzbickiego (2 strony tekstu). Wyboru tekstu i kopiowania można dokonać w bibliotece szkolnej. Poziom czytania (dykcja, tempo czytania, intonacja, wrażenia artystyczne) oceni komisja konkursowa. Poszczególne klasy reprezentują  zespoły składające się z trzech osób wyłonione w eliminacjach klasowych.

    Skład zespołów należy zgłosić do biblioteki szkolnej do dnia 10 lutego 2016 roku. Eliminacje odbędą się w marcu (dokładna data będzie podana na stronie internetowej szkoły).

Zapraszamy do udziału!

Nauczyciele bibliotekarze: Ewa Łapińska i Elżbieta Czarniawska.