Wyprawka szkolna w 2014 roku

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

    Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2014 r. (dotyczy uczniów klas II-I II i VI  szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum) - ze względu na kryterium dochodowe  czytaj dalej

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

    Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2014 r. (dotyczy uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum) - ze względu na art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182  z późniejszymi zmianami). czytaj dalej

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

    Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. (dotyczy uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do  klas I-VI szkoły podstawowej, klasy I-III gimnazjum oraz dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, klasy III liceum profilowanego, technikum, klasy III  technikum uzupełniającego) czytaj dalej

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

OŚWIADCZENIE o zakupie podręczników*/materiałów edukacyjnych* czytaj dalej