"Odkryj nasz skarb......

20.05.2016r.

 

..... - Poznaj przyrodę powiatu białostockiego". Tak brzmiał tytuł warsztatów przyrodniczych, w których uczestniczyli uczniowie klas czwartych i piątych. Dzieci miały okazję do poznania zbiorowisk i siedlisk przyrodniczych występujących na terenie białostocczyzny. Zajęcia w plenerze umożliwiły również poznanie przyrody poprzez bezpośredni i aktywny kontakt z nią i z jej zjawiskami.

    Pomysłodawcą i organizatorem warsztatów było Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz pracownicy Punktu Usług Turystycznych "Bukowisko" w Supraślu.

    Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowały: p. Bożena Cal, p. Ewa Łapińska, p. Renata Niwińska, p. Ewa Średnicka.

 

.

 

.