Święto Jedynki

 

Dnia 16.10.2015 roku Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach  obchodziła Dzień Patrona – Święto Szkoły, przypadające w kolejne rocznice pontyfikatu i nadania szkole im. Świętego Jana Pawła II.

Na obchody składały się:

-        uroczysta akademia poświęcona patronowi szkoły,

-        ślubowanie klas I,

-        VII edycja biegów „Od Karolka do Karola”,

-        msza św. w intencji społeczności szkoły,

-        przemarsz z relikwiami św. Jana Pawła II do szkoły,

-        Koncert w Hołdzie św. Janowi Pawłowi II.

Całość miała niezwykle uroczystą oprawę, poziom artystyczny , merytoryczny i organizacyjny był bardzo wysoki.

Swoją obecnością zaszczycili nas pani Urszula Jabłońska burmistrz Łap, pan Ryszard Pszczółkowski dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pan Stanisław Kosicki, mega maratończyk Dariusz Strychalski, sponsorzy i licznie przybyli Rodzice. Po uroczystej akademii wszyscy zgromadzili się na placu szkolnym przy pomniku św. Jana Pawła II.

Biegi od Karolka do Karola na stałe wpisały się w kalendarz szkolny i imprez sportowych naszego miasta. Zostały objęte honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty  i Exc. Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stępnowskiego, który skierował do nas słowa:  „Z pewnością cykliczne organizowanie Jesiennych biegów ulicznych – Od Karolka do Karola w hołdzie św. Janowi Pawłowi II jest naprowadzaniem wychowanków w kierunku dobra i wartości nieprzemijających ,które swoim życiem i nauczaniem wskazywał nasz Wielki Rodak patron szkoły. Jako Biskup Łomżyński cieszę się, że mogę objąć honorowym patronatem tę jakże cenną inicjatywę (…) Organizatorom i biorącym udział w VIII Jesiennych Biegach Ulicznych ,a także całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach ,Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Dzieciom całym sercem błogosławię”.

Patronatem honorowym ale i bardzo mocnym wsparciem finansowym objęła nasze biegi Burmistrz Łap Pani Urszula Jabłońska.

Biegi zgromadziły w tym roku rekordową ilość uczestników –łącznie wystartowało 559 biegaczy z 18 szkół:

 1.          SP nr 1  w Łapach

2.          SDŚ Łapy

3.          SP w Łubinie Kościelnym

4.          Zespół Szkół w Łapach

5.          Zespół Szkół w Płonce Kościelnej

6.          Katolicka SP w Łapach

7.          SP w Uhowie

8.          SP w Łupiance Starej

9.          Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku

10.  ZSM w Łapach

11.  Gimnazjum nr 1  w Łapach

12.  SP w Holonkach

13.  SP nr 2 w Łapach

14.  LO w Łapach

15.  Zespół Szkół w Wyszkach

16.  SP w Strabli

17.  Niepubliczne Gimnazjum w Łapach

18.  Gimnazjum Raduły

 

Na uwagę zasługuje też runda honorowa, w której bierze udział coraz więcej rodziców, opiekunów  grup przyjezdnych, dyrektorów szkół.

Startującym kibicowało mnóstwo rodziców, babć i dziadków i mieszkańców Łap.

Zaangażowanie i walka sportowa była fantastyczna. Wszystkim towarzyszyła ogromna radość zwycięstwa, ale też były i łzy „sportowej złości”, że się nie udało.

To jest to, co hartuje na przyszłość. Na wielu uśmiechniętych buziach było widać radość z samego udziału w biegach no i pamiątkowy medal.

Wszyscy przyjezdni, a było ich zdecydowana większość deklarowali przyjazd za rok. „Jest fajnie” –to było najczęściej padające zdanie.

Najwięcej uczestników wystartowało w kategorii chłopców kl.III-54 i dziewcząt kl.IV -50.

 

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

„Przezwyciężyć samego siebie”

1.      Miroczuk Gabriel – ZSI nr 1 Białystok

2.      Michalczuk Jakub – ZSI nr 1 Białystok

3.      Godlewski Jakub – ZSI nr 1 Białystok

Szkoły Podstawowe

Klasa I

            Szymkowska Gabriela – SP Łupianka Stara

            Górski Dawid              - SP 1 Łapy

Klasa II

            Niewińska Kinga - SP 2 Łapy

Biernat Michał - SP 1 Łapy

Klasa III

            Radkiewicz Anna         - SP 2 Łapy

            Chilmon Marcin           - SZI nr 1 Białystok

Klasa IV

            Grodzka Kinga            - SP1 Łapy

            Nazarko Marcin          - ZS Wyszki

Klasa V

            Kuryś Barbara             - SP 3 Łapy

            Kulwicki Krzysztof      - SP 1 Łapy

Klasa VI

            Wójcik Zuzanna           - ZSI nr 1 Białystok

            Pulkowski Mateusz      - SP Holonki

Gimnazja

Klasy I-II

            Śliwonik Aleksandra    - ZS Płonka Kościelna

            Malinoś Krystian          - Gimnazjum  nr 1 Łapy

Klasy III         

            Hrycz Katarzyna          - ZS Płonka Kościelna

            Markowski Patryk       - Gimnazjum Radule

Szkoły ponadgimnazjalne

            Łapińska Paulina          -I LO   Łapy

            Perkowski Paweł         - ZSM Łapy

 

Wyniki VIII Jesiennego Biegu Ulicznego „Od Karolka do Karola”

 

Dzięki licznym sponsorom można było zabezpieczyć wszystkim uczestnikom gorący posiłek, liczne upominki, puchary, pamiątkowe medale, dwie nagrody główne –rowery. Serdecznie wszystkim dziękujemy.  Nasi sponsorzy:

 

Burmistrz Łap

PROMODACH S.C. Marek Olszewski, Piotr Olędzki 

Bożena i Tadeusz Zajkowscy

Bank Spółdzielczy w Łapach

MAKBUD Maciej i Anna  Mokrzewscy

Hanna I Andrzej Antoszczuk „SOSENKA”

Mirosław Roszkowski MIKOM

YUYAN I HAIJUN CHEN

Energo

SABO

OKF  Łapy

Dom Kultury w Łapach 

4 Rowery

Noris

 

            Za rok jubileusz 15-lecia nadania imienia. Mam nadzieję, że uda się zorganizować kolejną edycję biegów.

Jako główny organizator i osoba odpowiedzialna za całość, pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację obchodów święta szkoły: nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły m.in. kucharkom za pyszną grochówkę, rodzicom, opiekunom grup przyjezdnych. Dziękuję policji i OSP za zabezpieczenie tras, służbie medycznej  dziękuję za czuwanie nad zdrowiem wszystkich uczestników. Ekipie OKF na czele z Panem Adamem Protasiewiczem za prowadzenie imprezy, a panu Rajmundowi Brzozowskiemu z Domu Kultury za nagłośnienie. Dziękuję Stowarzyszeniu Szkoła bez Barier w Łapach za wsparcie finansowe i organizacyjne.

Do zobaczenia za rok!

                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                              Andrzej Rogowski

 

.
.