" W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich".

Jan Paweł II

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II

18-100 Łapy, ul. Polna 9

tel. (085) 715 24 19; sp1.sekretariat@wp.pl

 

    Nasza szkoła w pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się dobrem dziecka, dba o jego wszechstronny rozwój, uwzględniając specyfikę jego potrzeb.

 

Zapewniamy:

Zapraszamy

 

 

" Education's aim is just that a human being became more and more a person - that is, in order to be more and not only have more; in order that more through all, which he possesses , knew more and in great deal to be person , This means he would in know more to be not only with others, but for others".

John Paul II

 

Pope John Paul II Primary School No. 1.

18-100  Łapy, Polna Str. - 9

tel. (085) 715 24 19; jedynkalapy@poczta.onet.pl

 

In didactical - educational work our school’s concern is the children's welfare, it takes care about their many-sided development, taking into account specifics of their needs.

 

 

We Warrant:

·        Perfect didactic horizon

·        Large number of optional occupations

·        Large number of activities for children in need of help:

·        correction - compensatory activities

·        didactico - equalizing

·        corrective gymnastics.

·        Universal help to pupils and parents

·        speech therapist

·        psychologist

·        motional rehabilitation

·        Different forms of integration:

·        integration classes

·        therapeutic - developmental class

·        individual teaching

·        Good housing basis, acceptance of school in habitat

·        Material protection embrace of all pupils in need of help

·        Participation of parents in school life

 Safe school.

 

You are Welcome.