SEKRETARIAT


DOKUMENTY DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ

 

WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE DRUGIEJ

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ/KARTY ROWEROWEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (docx)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (pdf)