SAMORZĄD UCZNIOWSKI

CELE I ZADANIA SU  PLAN PRACY SU  DZIAŁANIA SU   WŁADZE SU     ARCHIWUM
REGULAMIN SU

 

 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ŁAPACH
Opiekunowie: mgr Iwona Szustak, mgr Beata Krassowska

Rok szkolny 2015/2016


 

 

 


 

WEŹ UDZIAŁ-ODDAJ GŁOS

SAM WYBIERZ SWÓJ SAMORZĄD

Jak co roku we wrześniu rozpoczęła się kampania wyborcza kandydatów do  Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza przygotowująca wybory SU przyjmuje zgłoszenia i plakaty wyborcze kandydatów do władz SU.  Kandydaci rozwiesili swoje plakaty wyborcze zachęcające do oddania na nich głosu. Wywieszone plakaty cieszą się zainteresowaniem uczniów - potencjalnych wyborców. Zachęcamy do zapoznania się z programami wyborczymi.

 

 


Rok szkolny 2013/2014


SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZAPRASZA DO AKCJI

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do zbiórki zużytych baterii w ramach konkursu z nagrodami   „Zbieraj - nie wyrzucaj”  organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego dla szkół. Szkoły przez najbliższe tygodnie będą zbierać zużyte baterie.  czytaj dalej


 DZIEŃ NAUCZYCIELA 14 PAŹDZIERNIKA 2013

Samorząd Uczniowski przygotował na Dzień Nauczyciela życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły w formie recepty na której zawarte były szczere i serdecznie życzenia. Od rana przedstawiciele SU składali życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły częstując słodkim lizakiem owiniętym w RECEPTĘ NA CAŁY ROK.

 


WÓZKI ZA NAKRĘTKI - POMAGAMY PATRYCJI

        Wzorem lat  poprzednich i w tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wraz o opiekunami p. Iwoną Szustak i p. Beatą Krassowską uczestniczy w akcji zbierania nakrętek na zakup wózka rehabilitacyjnego dla Patrycji, naszej byłej uczennicy, siostry trójki uczących się w naszej szkole dzieci: Jakuba, Wiktorii i Michała. Klasa II a już może się pochwalić uzbieraniem worka nakrętek na ten szlachetny cel. Zachęcamy inne klasy do wzięcia udziału w akcji.

 


 

 KAMPANIA WYBORCZA DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Od połowy września w Szkole Podstawowej nr1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach trwała intensywna kampania wyborcza kandydatów do władz SU. Najpierw pojawiły się plakaty zachęcające uczniów do wzięcia udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego, gazetka szkolna zachęcała do kandydowania i wyjaśniała całą ideę samorządu uczniowskiego. Kandydaci mogli znaleźć w niej rady, jak należy przygotować się do kandydowania w wyborach.

 Akcja plakatowania GŁOS przyniosła wspaniałe efekty.  Zainteresowanie uczniów  wyborami było bardzo duże. Powołana została siedmioosobowa Komisja Wyborcza. Zgłosiło się 14 kandydatów startujących w wyborach do władz SU. Plakaty wyborcze kandydatów zostały umieszczone w centralnym miejscu szkoły. Każdy uczeń mógł zapoznać się z programem wyborczym poszczególnych kandydatów. Na przerwach przy gazetce z plakatami startujących w wyborach kandydatów zawsze gromadzili się uczniowie.

 

W czasie trwania kampanii wyborczej został zorganizowany apel szkolny, na którym każdy z kandydatów mógł wystąpić i przedstawić swój program wyborczy. Spotkało się to z wielkim zainteresowaniem społeczności szkolnej. Pomysły  były bardzo ciekawe.

 

 

Kandydaci swoje programy przedstawiali także kolegom na przerwach, przy plakatach wyborczych. Od piątkowego popołudnia Komisja Wyborcza przygotowywała lokal wyborczy, listy uczniów  uprawnionych do głosowania oraz karty wyborcze.

Termin wyborów zgodnie z akcją SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS, do której z wielkim entuzjazmem przystąpiła nasza szkoła, ogłoszono na 30 września 2013 roku. W poniedziałek, 30 września od godziny 10.00 Komisja Wyborcza zajęła swoje miejsca w przygotowanym lokalu wyborczym, postawiono zapieczętowaną urnę wyborczą – rozpoczęły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Cała społeczność szkolna żyła tym wydarzeniem. Uczniowie świadomie oddawali swój głos, mieli wcześniej możliwość zapoznania się z programami wyborczymi kandydatów i mieli czas na podjęcie decyzji na kogo zagłosują. Od 10.00 do godziny 13.00 Komisja Wyborcza umożliwiała głosowanie na kandydatów do władz SU.

 

Po zakończeniu głosowania członkowie komisji wyborczej przystąpili do liczenia głosów. Komisyjnie otworzyli urnę wyborczą i zliczali głosy oddane na kartach wyborczych.

Komisja Wyborcza ustaliła iż uczniów uprawnionych do głosowania było 269, w głosowaniu wzięło udział natomiast 223 uczniów, którzy oddali swój głos na jednego z 14 kandydatów. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco.


 UCZNIOWIE WYBRANI DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ŁAPACH rok szkolny 2013/2014

  PRZEWODNICZĄCA - JULIA BRZOZOWSKA klasa VC 46 głosów

ZASTĘPCY  PRZEWODNICZĄCEJ -  NADIA PISZCZATOWSKA klasa VIB 32 głosy, MICHAŁ KRASSOWSKI klasa IVB 26 głosów

UCZNIOWIE WYBRANI DO RADY SU W KOLEJNOŚCI UZYSKANYCH GŁOSÓW:

MATEUSZ GROSS klasa VIB

MAGDA CWALIŃSKA klasa VIB

MACIEK PUCEL klasa VIC

GABRYSIA BRZOZOWSKA klasa VIB

MACIEK MIŁKOWSKI klasa VB

ELIZA ŁAPIŃSKA klasa VA

MATEUSZ KOZICZ klasa IVB

JANEK TOPCZEWSKI klasa VA

KACPER MRÓZ klasa  IVB

JAKUB PERKOWSKI klasa VA

KACPER ANIOŁKOWSKI klasa VB

     Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole były świetną lekcją demokracji. Zaangażowały wielu uczniów do wzięcia udziału w głosowaniu i kandydowaniu w wyborach.


WEŹ UDZIAŁ-ODDAJ GŁOS

SAM WYBIERZ SWÓJ SAMORZĄD

 

 

Rozpoczęła się kampania wyborcza kandydatów do  Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza przygotowuje wybory SU , które odbędą się 30 września 2013 roku. Kandydaci rozwiesili swoje plakaty wyborcze zachęcające do oddania na nich głosu. Wywieszone plakaty cieszą się zainteresowaniem uczniów - potencjalnych wyborców. Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach wszystkich uczniów naszej szkoły.


 

Akcja SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS w SP1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach

Wraz z rozpoczęciem  roku szkolnego przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji promującej samorządność w szkołach SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS. Akcja „Samorządy mają głos” jest prowadzona przez Koalicję na rzecz samorządów uczniowskich, której celem jest wzmocnienie pozycji samorządów uczniowskich w Polsce. Członkami Koalicji są: Centrum Edukacji Obywatelskiej; Fundacja Edukacji dla Demokracji; Fundacja Civis Polonus; Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji; Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”; Polska Fundacja im. Roberta Schumana; Fundacja Platan; Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa Młodzieży; Instytut Spraw Publicznych; Polska Rada Organizacji Młodzieżowych; Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II  W ŁAPACH

Opiekunowie: mgr Iwona Szustak, mgr Beata Krassowska

I CELE SAMORZĄDU:
 
Ø  Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
 Ø  Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 II ZADANIA SAMORZĄDU:
 
Ø  Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
 
Ø  Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.
 
Ø  Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
 
Ø  Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 
Ø  Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

 III DZIAŁANIA STAŁE:
Ø  - Spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
Ø  - Losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
Ø  - Organizacja imprez szkolnych,
Ø  - Działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.
Są to następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie samorządności:
a) Opracowywanie planu pracy SU.
b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych
akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia,
wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
f) Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy.
g) Pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole.
h) Pomoc koleżeńska.

 2. Akcje charytatywne.
a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
b) Włączenie się do akcji „ Góra Grosza”.

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”. 

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub ŚRODOWISKOWE.
a) Zabawa andrzejkowa.
b) Mikołajki.
c) Zabawa karnawałowa.
d) Pierwszy dzień wiosny.
e) Dzień Dziecka.
f) Dyskoteki szkolne.

 5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
a) Szkolny Konkurs Kolęd
b) Najpiękniejszy stroik.
c) Najpiękniejsza Klasowa choinka
d) Najzabawniejsza kartka walentynkowa.
e) Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.
f) Stop przemocy – konkurs plastyczny.
g) Wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych.

 6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych
a) Dzień Edukacji Narodowej.
b) Rocznica nadania szkole im. Papieża Jana Pawła II
c) Święto Niepodległości.
d) Dzień Kobiet.
e) Rocznica Śmierci Jana Pawła II –  patrona szkoły
f) Rocznica Konstytucji 3 Maja.
g) Dzień Flagi.
h) Boże Narodzenie.
i) Dzień wiosny.
j) Światowy Dzień Ziemi
k) Dni Unii Europejskiej.
l) Dzień Dziecka.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ŁAPACH

Opiekunowie: mgr Iwona Szustak, mgr Beata Krassowska

WRZESIEŃ
Ø  -Zebranie przedwyborcze z uczniami klas III – VI chętnymi do udziału w pracach SU
Ø  - Zorganizowanie kampanii wyborczej kandydatów do Samorządu Uczniowskiego (przygotowanie tablic na plakaty kandydatów)
Ø  - Wybór Samorządu Uczniowskiego
Ø  Organizacja Samorządu Szkolnego
ü  - zapoznanie ze statutem Samorządu Szkolnego
ü  - ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach r.szk.2013/2014
ü  - ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji (kl. III-IV, kl. V-VI)
ü  - ogłoszenia na tablicy informacyjnej
ü  - pełnienie dyżurów
ü  - losowanie „Szczęśliwy numerek”

PAŹDZIERNIK
Ø  Uroczyste przygotowanie na rocznice nadania naszej Szkole im. Jana Pawła II
Ø  Dzień Edukacji Narodowej  
ü  - udział w inscenizacji
ü  - przygotowanie upominków dla wszystkich pracowników szkoły
Ø  Akcja „ Góra Grosza”
ü  - reklama akcji
ü  - wyznaczenie osób do zbiórki pieniędzy
ü 
- komisyjne przeliczenie pieniędzy

 LISTOPAD
Ø  Święto Niepodległości
ü  - apel
ü  - gazetka
Ø  Dyskoteka Andrzejkowa połączona z wróżbami
ü 
- gazetka
ü  - dekoracja
Ø  Spotkanie Opiekunów SU z trójkami klasowymi klas III – VI

  GRUDZIEŃ
Ø  Boże Narodzenie – gazetka
Ø  „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”
ü  -  Mikołaj i śnieżynki wręczają uczniom i nauczycielom słodkie niespodzianki
ü  - udekorowanie choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami
ü  - śpiewanie kolęd nie tylko w języku polskim -  podczas spotkania wigilijnego nauczycieli i rodziców
ü  - przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i uczniom
ü  - zorganizowanie kiermaszu świątecznego- konkurs stroików
 

STYCZEŃ
Ø  Bal przebierańców – dyskoteka szkolna dla klas I – III, IV - VI
ü  - przygotowanie koron dla Króla i Królowej balu
ü  - przygotowanie nagród
ü  - konkurs na najbardziej oryginalne przebranie
Ø  Podsumowanie I-go półrocza
ü  - wykonanie diagramu prezentującego najlepszych uczniów kl. I-VI za I-sze półrocze r. szk. 2013/2014

 LUTY
Ø  Dyskoteka WALENTYNKOWA
ü  - Wystrój korytarza głównego
Ø  - Poczta WALENTYNKOWA dla wszystkich klas
Ø  - Konkurs na zabawną kartkę walentynkową

 MARZEC
Ø  DZIEŃ KOBIET
ü  - gazetka szkolna
ü  - apel
Ø  21 Marzec - Pierwszy Dzień Wiosny (Dzień Wagarowicza)
ü 
- pomoc w organizacji dyskoteki „ Wagarowicz Górą”

 KWIECIEŃ
Ø  Rocznica śmierci Papieża  Jana Pawła II.
ü  - uczczenie pamięci Papieża minutą ciszy
ü  - apel pod kierunkiem nauczyciela Katechety
Ø  WIELKANOC – Tradycje Świąteczne
ü  - konkurs na papierową pisankę
Ø  ŚWIĘTO ZIEMI
ü  - apel
ü  - gazetka okolicznościowa;
ü  - wszyscy uczniowie przychodzą przebrani w kolory
ü  - każda klasa wybiera najbardziej pomysłowo przebraną osobę,  nagrodzoną przez SU
ü  - udział uczniów w akcji ‘Sprzątanie świata’

 

MAJ
Ø  Rocznica Konstytucji 3 Maja
ü  - gazetka okolicznościowa;
Ø  - Z EKOLOGIĄ NA TY
ü  Ekologiczny plakat – Konkurs;
ü  - promocja ekologicznej żywności – przy udziale uczniów poszczególnych klas
ü  - apel
ü  - gazetka okolicznościowa
ü  - spotkanie z lekarzem laryngologiem i stomatologiem
Ø  Dzień Matki
ü  - gazetka okolicznościowa
ü  - pomoc w organizacji obchodów tego święta w klasach I - III

  CZERWIEC
Ø  Dzień Dziecka
ü  - współorganizacja w przeprowadzeniu  imprez sportowych na boisku lub w sali gimnastycznej
Ø  Dni Unii Europejskiej
ü  - konkurs znajomości krajów Unii
Ø  Pożegnanie klas VI-tych:
ü  -Wręczenie podziękowań, upominków uczniom czynnie działającym w SU
Ø  Podsumowanie pracy w II półroczu
ü  - Gazetka okolicznościowa;
ü  - Życzenia dla Uczniów szkoły
ü  - przyznanie  nagród za pracę  w Samorządzie Uczniowskim.
Ø  dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego - cały rok

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ŁAPACH

 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w szkole SP1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekunowie SU.

§ 5

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa 1 rok.  Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 8

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

§ 9

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 10

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

§ 11

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU,

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

e. sprawuje opiekę nad Kroniką szkoły, wskazując co miesiąc inną klasę, która przez okres następnych 4 tygodni sporządza wpisy do Kroniki, zdając relację ze szkolnych wydarzeń,

f. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

§ 12

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 13

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3. Skarbnika,

4. stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.

§ 14

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

§ 15

Skarbnik Zarządu:

a. gromadzi środki finansowe,

b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.

§ 16

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 17

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 18

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu październiku. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

§ 19

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły kl. IV-VI.

§ 20

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 21

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 22

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.

§ 23

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

§ 24

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych …… osób, które otrzymało największą liczbę głosów.

6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 25

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 26

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 9 września i wchodzi w życie z dn. 10 września 2013r