Akcja  „ŻONKILE”

Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach włączyli się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” w ramach obchodów 73 rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Uczniowie samodzielnie wykonali żonkile – symbole pamięci o powstaniu w getcie i jego bohaterach. 19 IV przypinali kwiatki uczniom i nauczycielom naszej szkoły, by przynajmniej w ten sposób uczcić pamięć poległych w powstaniu Żydów polskich. Następnie obejrzeli film pt. „Nie było żadnej nadziei”, udostępniony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Film wywołał wiele emocji oraz ożywioną dyskusję na temat tragicznych losów narodu żydowskiego podczas II wojny światowej.

20 kwietnia szóstoklasiści udali się pod pomnik Bohaterskich Dzieci Polskich. Pomnik ten został ufundowany w hołdzie dzieciom, które straciły życie w trakcie  transportów ludności żydowskiej z getta w Białymstoku do obozu koncentracyjnego w Treblince. Uczniowie złożyli kwiaty, zapalili znicze i uczcili ich pamięć minutą ciszy. Wizyta pod pomnikiem była też okazją dla naszych uczniów do poznania historii miejscowej ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.

Dbajmy by trwała świeża i żywa pamięć młodych pokoleń o historii.

Alicja Raciborska

Beata Drozdowska