"Książki to najlepsi Twoi przyjaciele.

Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele"

 

    Plakat z takim napisem powitał w bibliotece szkolnej, w  ostatni dzień przed feriami zimowymi, uczniów klas pierwszych. Po odczytaniu słów poety Jana Raka uczniowie wysłuchali pogadanki na temat korzyści, jakie płyną z czytania książek. Sami również chętnie wypowiadali się na ten temat. W czasie spotkania podkreślono wagę czytelnictwa i potrzebę szanowania książek. Następnie odbyło się Pasowanie uczniów na czytelnika oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i znaczków. Dzieci wypożyczyły na ferie wybrane przez siebie książki. Obiecały, że będą często odwiedzać naszą bibliotekę i traktować książki jak najlepszych przyjaciół.

Elżbieta Czarniawska