KALENDARIUM   HISTORII  SZKOŁY

 

1922 – w Łapach istnieje szkoła koedukacyjna licząca 24 oddziałów

1928 / 29 – kierownikiem Szkoły Męskiej zostaje Antoni Januszewicz

1939 VIII – nauczyciele tworzą Komitet Pomocy Żołnierzom i przechodzą przeszkolenie

w zakresie obronności

1939. X. 4. – Włodzimierz Komornicki otrzymuje nominację na kierownika szkoły; nauczyciele pracują na podstawie programów z 1935 roku

1940.I. 1 – szkoła zostaje przemianowana na pełną średnią szkołę kolejową

1941/ 44 – nauczyciele prowadzą tajne nauczanie

1944. VIII. 23 – pod kierownictwem Stanisława Kleszy powstaje Szkoła Powszechna w dawnej „ Kasie Stefczyka”

1954 / 55 – Szkoła Podstawowa Nr 1 zostaje przeznaczona jako Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym

1962 – kierownikiem szkoły zostaje Kazimierz Odachowski

1971 / 72 – w związku z likwidacją Liceum  Pedagogicznego następuje zmiana nazwy na Szkoła Podstawowa nr 1

1974.VIII.20 - oddanie do użytku nowego budynku przy ul. Polnej

1975 - dyrektorem szkoły zostaje Włodzimierz Złotkowski

1985 - dobudowanie 9 sal lekcyjnych przy ul Polnej 9

1987 - dyrektorem szkoły zostaje Jarosław Sokołowski

1988 - dobudowanie nowej szatni z 17 boksami; powstanie zielonej Sali i ogródka biologicznego

2000 - dyrektorem szkoły zostaje Andrzej Rogowski, zaś zastępcą zostaje Alicja Kulesza

2003 - zastępcą dyrektora szkoły zostaje Danuta Roszkowska