„GALA MISTRZÓW SPORTU, NAUKI I SZTUKI”

    28 kwietnia 2016r. miało miejsce ważne wydarzenie „GALA MISTRZÓW SPORTU, NAUKI I SZTUKI”. W sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność uczniowska,  grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście: Pani Urszula Jabłońska – Burmistrz Łap,  Pani Joanna Micota – radna naszego miasta, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Łapińska.

    Spotkanie było wyrazem wdzięczności za trud włożony w przygotowanie do konkursów, turniejów sportowych, ale także zachętą  dla wszystkich do podejmowania wyzwań i dążenia do wyznaczonych celów. Każdy talent należy rozwijać i włożyć wiele wysiłku i pracy, aby wznieść się na wyżyny sławy. Jak widać nasi uczniowie godnie reprezentują naszą szkołę i osiągają wspaniałe wyniki.

Laureaci konkursów przedmiotowych:

1.     Wiktoria Kul kl. VI b               - opiekun Alicja Moczulska

2.     Patrycja Falkowska kl. VI c      - opiekun Andrzej Rogowski

3.     Julita Kalinowska kl. VI - opiekun Bożena Cal

Laureaci konkursów plastycznych:

1.     Kamil Łupiński kl. V a             -opiekun Agnieszka Zdrodowska

2.     Natalia Wojewódzka kl. VI b     - opiekun Agnieszka Zdrodowska

3.     Oleg Sinkiewicz kl. III d - opiekun Ewa Łukaszuk

4.     Michał Klasa kl. IV d               - opiekun Ewa Łukaszuk

5.     Ewa Wyszkowska kl. III d       - opiekun Ewa Łukaszuk

6.     Zuzanna Łapińska kl. III d        - opiekun Ewa Łukaszuk

Laureaci konkursów muzycznych: opiekun Urszula Dworakowska

Emily Serwin kl. III c

Agata Galent kl. V b

Konkurs prezentacja multimedialna  opiekun: Jolanta Smoktunowicz, Beata Krassowska

1.     Michał Krassowski kl. VI b

Reprezentacja koszykówki  - opiekun Jacek Łapiński

Falkowska Patrycja   VI c

Sawicka Zuzanna   VI b

Dzienis Martyna   V a

Kopacewicz Wiktoria   VI c

Kopacewicz Gabriela    VI c

Galent Agata kl.   V b

Cimoch Aleksandra   kl. VI c

Jabłońska Julia   kl. VI c

Rutkowska Wiktoria kl. VI c

Grodzka Kinga  kl. IV c

Grochowska Maja  kl. V b

Woroszył Alicja   kl. IV c

Wszyscy opiekunowie otrzymali podziękowania z rąk dyrektora szkoły.

Pamiątkową statuetkę Pan dyrektor wręczył Pani Burmistrz za wsparcie okazywane naszej szkole.

    Pani Ewa Łapińska odebrała podziękowanie za wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem Polek na Emigracji w Londynie i pozyskiwanie funduszy na rozwój szkolnej biblioteki i centrum multimedialnego.

Laureaci wszystkich konkursów otrzymali nagrody, które odbierali w obecności swoich rodziców. To były momenty radości i chwile wzruszeń.

    Nie zapomniano także o naszych sponsorach: Tomasz Kozicz, Joanna Micota, Maciej Mokrzewski, Piotr Walesieniuk, na których pomoc zawsze można liczyć. Przyznano im dyplomy „Przyjaciela szkoły”.

Całą uroczystość uświetniły występy par tanecznych pod opieką Pana Marcina Tomkiela i szkolnej grupy tanecznej pod opieką Pani Iwony Szustak

    Po części oficjalnej zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice wszystkich uczniów wyróżnionych spotkali się już w kameralnym gronie na degustacji tortu ufundowanego przez dyrektora szkoły Pana Andrzeja Rogowskiego, a upieczonego przez nasze panie kucharki.

Wszystkim mistrzom nauki, sportu i sztuki oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

.
.