„Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał

– śmiało po tęczy w ciekawy świat”

 

 

Wysokość dotacji: 21 955 zł

Termin realizacji projektu: 1 wrzesień 2006 – 30 czerwiec 2007-04-12

Terminy zaplanowanych w projekcie działań uległy zmianie na skutek opóźnienia przelewu dotacji przez Fundację PZU. Dotacja była spóźniona o miesiąc. Dlatego też autorki programu zmuszone były do przesunięcia niektórych działań w czasie. Opóźnienie to spowodowało konieczność znacznych zmian terminów realizacji programu. Nie uległy zmianie zaplanowane treści działań i termin zakończenia realizacji projektu.

Część działań zaplanowanych do realizacji we wrześniu odbyła się zgodnie z harmonogramem z wykorzystaniem środków własnych Stowarzyszenia. Dotyczy to warsztatów „Cztery światy – zabawy plastyczne i twórcze przy użyciu materiałów takich jak papier, drewno. Musiałyśmy natomiast przesunąć zabawy twórcze z wykorzystaniem gliny i farby, w tym spotkanie z artystą malarzem, które odbyło się w styczniu. Termin taki podyktowany był dyspozycyjnością malarza regionalnego pana Romualda Łapińskiego.

Rozpoczęte we wrześniu warsztaty plastyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i były prowadzone przez cały okres realizacji projektu.

Odbyły się wystawy i prezentacje wytworów plastycznych dzieci oraz „Galeria lokalnych pasjonatów sztuki”

Warsztaty twórcze z wykorzystaniem gliny odbyły się również w grudniu, w wyniku których powstały figurki aniołów, wystawione do sprzedaży na kiermaszu w trakcie przeglądu amatorskich grup muzycznych i teatralnych pt.: „Białe Boże Narodzenie”. Dochód został przeznaczony na wzbogacenie naszych działań w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Cykl warsztatów twórczych zatytułowanych przez nas „Na szkle malowane”

z  udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców mógł odbyć się dopiero w marcu październikowego był również realizowany do zakończenia projektu.

Pewnego październikowego poranka wyruszyliśmy na wycieczkę „Szlakiem ginących zawodów”. Byliśmy w Czarnej Białostockiej, Czarnej Wsi Kościelnej, w Łapczynie oraz w Janowie. Na naszej trasie spotkaliśmy kowala, garncarza, wytwórcę wyrobów z drewna i tkacza. Spożywaliśmy regionalny posiłek. Udział w wycieczce brali uczniowie pochodzący z rodzin w złej sytuacji materialnej.

W listopadzie ogłosiłyśmy konkurs poetycko literacki pt.: „Nasze marzenia kolorowe” zaplanowany w cyklu „Wiersze z szuflady”. Udział w nim brali uczniowie szkół podstawowych miasta i gminy Łapy (7 szkół – 52 uczniów). Finał miał miejsce 4 grudnia. W tym dniu odbyło się podsumowanie wcześniej trwających warsztatów poetyckich prowadzonych przez autorki projektu i wolontariuszy. Swoją obecnością zaszczyciła nas i warsztaty przeprowadziła autorka wierszy dla dzieci pani dr Zofia Olek-Redlarska. Laureatom wręczono nagrody i dyplomy, zaś ich opiekunom drobne upominki w postaci kalendarzy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i degustacją sękacza podarowanego przez PSS „Społem” w Łapach.

Zgodnie z projektem w grudniu odbył się przegląd amatorskich zespołów muzycznych i teatralnych. Ponieważ był to termin przedświąteczny, zespoły prezentowały kolędy i pastorałki  oraz jasełka. Tę imprezę zatytułowałyśmy „Białe Boże Narodzenie”. W przeglądzie brało udział 6 zespołów. Na koncercie gościliśmy lokalne władze, przedstawiciela Sejmiku Wojewódzkiego i licznie przybyłych rodziców, dziadków.

Zaplanowane według projektu działania na styczeń i luty połączyłyśmy w jeden cykl chcąc zapewnić dzieciom ciekawe i atrakcyjne zajęcia w okresie ferii zimowych i części z nich zapewnić opiekę, której nie miałyby pozostając w domu. Do tych naszych przedsięwzięć dołączyły się instytucje wspomagające projekt i lokalni biznesmeni.

Były to „Trzy dni podarowane przez Fundację PZU”. Dzieci uczestniczyły w podsumowaniu warsztatów teatralnych prowadzonych przez autorki projektu. Sam finał i małe formy teatralne prowadził pan Adam Krysiewicz – kierownik i scenarzysta teatru „Pstryk” przy MDK w Łapach. Jeden dzień poświęciliśmy na wyjazd do Teatru Lalek w Białymstoku na sztuki „Krótki kurs poezji wg Juliana Tuwima” i „Nibylandia”. Poznaliśmy też kulisy teatru i uczestniczyliśmy w spotkaniu z aktorem. Wyjazd ten był początkiem cyklu spotkań ze sztuką, w których uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale również rodzice dzieci „sprawnych inaczej”, nauczyciele i wolontariusze. Na spektakl teatralny wyjechały także dzieci i opiekunowie z klas terapeutycznych. W lutym też wybraliśmy się na koncert do Podlaskiej Filharmonii na koncert „Czy pogoda to słońce lub deszcz?” W marcu zgodnie z harmonogramem zrealizowaliśmy cykl zajęć „Królestwo podwodne i tajemnice natury”. Był wypad do Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego w Białymstoku zwiedzenie ekspozycji „Rafy koralowe- morskie ogrody” oraz „Środowisko przyrodnicze Podlasia”. Przy okazji zahaczyliśmy o białostocki ogród zoologiczny, by sprawdzić, jak budzą się zwierzęta na wiosnę. Te działania zapoczątkowały cykl wyjazdów rekreacyjnych na basen kąpielowy do Wysokiego Mazowieckiego.

W marcu dzieci miały okazję spotkać się z instruktorem nurkowania panem Andrzejem Rogowskim, który przeprowadził krótki kurs „nurkowania na sucho”.

Działanie z cyklu „Jestem rybą” i w tym przegląd grup, które przy pomocy ruchu i tańca stworzyły podwodny świat mogło odbyć się w połowie kwietnia.

W kwietniu odbyły się zajęcia terenowe i warsztaty w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Dzieci przeszły kładką edukacyjną, obserwowały teren z wieży widokowej, było też ognisko i pieczenie kiełbasek.

W maju zgodnie z planem wędrowaliśmy po śladach przeszłości. Wędrówkę poprzedził cykl warsztatów historycznych, na których dzieci poznały fakty historyczne, historię swojego regionu.

Spotkaliśmy się z ułanami, poznaliśmy ich zwyczaje, jeździliśmy konno i oczywiście odbył się plener malarski „Konie w oczach dziecka”. Prace zostały sprzedane na aukcji 

II Festynu Rodzinnego. Ta impreza również kończyła się ogniskiem, śpiewami i pieczeniem kiełbasek.

W maju dzieci uczestniczyły w dalszej edukacji teatralnej – wyjazdy na spektakle do Teatru Lalek w Białymstoku.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w SP1 w Łapach miały okazję uczestniczenia w zajęciach hipnoterapii w ośrodku jeździeckim w Supraślu, a przy okazji poznały miasto, jego piękne walory przyrodnicze i turystyczne.

Maj okazał się niezwykle bogaty w imprezy – dzieci przeszły szkolenie na temat bezpieczeństwa na drodze, a następnie wyruszyły rowerami do Suraża, by tam zwiedzić ciekawe ekspozycje w Muzeum Regionalnym. Na trasie rajdu czekał ich posiłek regionalny

w zajeździe „Soplicowo” w Borowskich, następnie zwiedziły chatę rybaka w Uhowie i szczęśliwie pod opieką policji(naszego współpartnera w realizacji projektu) zakończyły rajd w Łapach.

W czerwcu nadszedł czas na finał i podsumowanie projektu, podziękowanie naszym partnerom, wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Malowanie „tęczy do nieba” rozpoczęliśmy na II Festynie Rodzinnym „Spróbujmy razem”. Tęcza powstawała na różne sposoby: puszczanie baniek mydlanych, malowana farbami i z ogromnej ilości kolorowych balonów podrzucanych na barwnej chuście.

W wyniku realizacji naszego projektu Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach stała się centrum kulturalnym środowiska. Szereg działań zaowocowało na stałe na mapie kulturalnej naszego miasteczka np. „Lokalni pasjonaci sztuki”, szereg ciekawych zajęć warsztatowych „Na szkle malowane”, rozwijanie talentów i pasji na kołach zainteresowań, otwarcie „okna na świat” dzieciom niepełnosprawnym.

Inspiracją do rozwijania twórczości stały się wyjazdy do ciekawych miejsc, dały możliwość poznania i rozbudziły w dzieciach ciekawość świata. Uwzględnione

 w projekcie działania edukacyjne zaowocują w przyszłości poprawą standardów nauczania. Autorkom projektu udało się zintegrować uczniów szkół podstawowych naszego miasta i najbliższego środowiska oraz młodzieży niepełnosprawnej.

           

Nasz projekt uzyskał bardzo pozytywną opinię społeczności lokalnej, a przede wszystkim władz miasta – Burmistrza Łap i Rady Miejskiej, którzy to postanowili wesprzeć nas finansowo i dzięki temu będziemy mogli od września kontynuować część zajęć realizowanych w projekcie.

Planujemy kontynuowanie edukacji teatralnej dzieci, wyjazdy do teatru poza teren naszego województwa między innymi do Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie.

Kontynuowane będą również warsztatowe zajęcia malarskie, zabawy plastyczne z papierem, plenery malarskie. Zajęciami będą objęte również dzieci niepełnosprawne.

Mamy również w planie rozwijanie twórczości poetyckiej wśród uczniów szkół podstawowych naszej gminy i jesienią planujemy konkurs poetycki pt.: „Świat jest taki kolorowy – barwy jesieni”

 

                                                                Autorki projekt u:

                                                                 mgr Ewa Porowska

                                                                 mgr Ewa Łapińska

                                                                 mgr Bożena Cal

 mgr Agnieszka Zdrodowska

 

 

 

 

Flaga Unii Europejskiej                                                                                                                

W roku szkolnym 2007/2008 w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny pt.: „ Baw się i ucz się z pasją” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Społecznego Programu Operacyjnego  Rozwój  Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest:

* zorganizowanie uczniom ciekawych form spędzania czasu wolnego,

* rozbudzenie zainteresowań dzieci,

* uwrażliwienie na piękno ziemi podlaskiej i wytwory sztuki,

* ukazanie, że zdobywanie wiedzy może być przyjemne.

Autorkami projektu są:

- Aldona Bagińska – nauczyciel klasy terapeutyczno – rozwojowej,

- Alicja Raciborska – nauczyciel historii,

- Edyta Szczypiorska – pedagog szkolny.

W ramach projektu przygotowano: rajdy rowerowe, wycieczki autokarowe i piesze, popisy recytatorskie, rywalizacje sportowe, przedstawienia teatralne...

 Działają trzy koła zainteresowań:

-         KRAINA PODLASIA,

-         KRAINA WYOBRAŹNI I EKSPRESJI DZIECIĘCEJ,

-         KRAINA RELAKSU I SPORTU.

Zajęcia odbywają się w każdym tygodniu. Każde dziecko, które chce rozwijać swoje pasje, bawi się z nami.

            Na zajęciach KRAINY PODLASIA próbujemy odkrywać przeszłość naszych przodków. Poznajemy  najciekawsze zakątki naszej małej Ojczyzny. Maszerujemy  po jej dziewiczych szlakach turystycznych, poznajemy  jej historię, tradycje, wierzenia. Wiedzę o przeszłości Podlasia zdobywamy w klasie, wędrując po mapie, oglądając zdjęcia i pamiątki oraz podczas wycieczek autokarowych i pieszych. Już się odbył rajd rowerowy do Dworku Rutkowskich w Soplicowie oraz wycieczka autokarowa „ Śladami Branickich”. Byliśmy w Galerii Narwiańskiej w Uhowie. Na podstawie zgromadzonych fotografii  poznaliśmy  najciekawsze okazy fauny i flory Narwiańskiego Parku Narodowego. W najbliższym czasie będziemy poznawać i fotografować zabytki naszego miasta. Czeka nas jeszcze zwiedzanie zabytków Białegostoku.

KRAINA WYOBRAŹNI I EKSPRESJI DZIECIĘCEJ w swoim kole gromadzi miłośników teatru i przyszłych wielkich artystów. Dzieci rozwijają swoje umiejętności plastyczne malując na szkle, gipsie, papierze... Doskonalą dykcję, ćwiczą emisję głosu. Odbył się już Bal Jesieni  z udziałem wszystkich uczniów klas pierwszych naszej szkoły oraz  inscenizacja pt: „ Z ortografia na TY”. Przed nami jeszcze „ Wieczór bajkowy” oraz wyjazd od Teatru Węgierki  i Filharmonii w Białymstoku.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach KRAINY RELAKSU I SPORTU nieustannie pracują nad własną kondycją fizyczną. Trenują regularnie w każdą środę. Na początek ćwiczą na sali sportowej a później kontynuują zajęcia na szkolnym korytarzu. Organizują sobie różne rywalizacje sportowe na torach przeszkód, grają w koszykówkę, dwa ognie,... Bawią się z chustą animacyjną. Byli już na basenie w Wysokim Mazowiecku i jeszcze raz tam pojadą.

  

W ramach projekty w naszej szkole została zorganizowana Pierwsza Spartakiada Integracyjna, na której uczestniczyły szkoły realizujące program AKTYWNA SZKOŁA. Naszymi gośćmi byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach i SP w Łupiance Starej. Każdą szkołę reprezentowała drużyna 12- osobowa. Uczestnicy zostali wymieszani. Celem spotkania była integracja dzieci z różnych szkół oraz integracja z dziećmi sprawnymi inaczej. Konkurencje sportowe typu: pokonywanie toru przeszkód, czołganie się przez tunele, przeciąganie liny, rzucanie piłeczkami w kręgle, „duszenie balonów”,... wywołały wiele radości i śmiechu. Czas między zawodami umilały nam występy taneczne naszych uczniów. Był RAAP,

 „ Swing w uliczce” i taniec chorwacki. Pięknie tańczył też zespół Iskierki. Publiczność stale kibicowała rywalizującym drużynom. Nie było przegranych dzieci. Wszystkie czuły się zwycięzcami. Każdy uczestnik spotkania na pamiątkę otrzymał maskotkę. Na koniec zabawy  był wspólny taniec

„ Kaczuchy”. Tańczyli wszyscy: zawodnicy, opiekunowie a nawet uczniowie kibicujący na balkonie.

 

Należy podkreślić, że do wszystkich zaprezentowanych działań w ramach projektu pt. „ Baw się i ucz się z pasją” zakupiliśmy szereg pomocy dydaktycznych. Jest to sprzęt sportowy ( tor przeszkód, piłeki, skakanki, paletki,..), instrumenty muzyczne, plansze dydaktyczne, sztalugi, mapy, atlasy... Pomoce te wykorzystujemy obecnie ale skorzysta z niego również w przyszłości

jeszcze wielu uczniów naszej szkoły.

 To wszystko może się dziać w naszej szkole dzięki programowi  „ AKTYWNA SZKOŁA” przygotowanemu przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Białymstoku.

 

Alicja Raciborska

 

„Do tego, aby coś wyraźnie zobaczyć, wystarczy często zmiana kąta widzenia”                                (Antoine de Saint Exupery)

 

 

                       

Fundacja Londyn

 

 

              Już od dawna istniał problem związany z brakiem funduszy na dożywianie dzieci. Coraz częściej dało się zauważyć uczniów, którzy na zajęcia szkolne przychodzili nie jedząc śniadania w domu – nie z powodu braku apetytu, ale sytuacji materialnej w ich domach rodzinnych. Dlatego został nawiązany kontakt ze Zjednoczeniem Polek na Emigracji w Londynie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest nauczyciel naszej szkoły pani Ewa Łapińska.

           W rezultacie podjętych działań szkoła otrzymuje od trzech lat dotację na dożywianie naszych uczniów. Na przestrzeni lat 2002-2004 otrzymaliśmy kwotę 13 tys. PLN. 

                                                         Ewa  Joanna Łapińska

 

 

Fundacja Stefana Batorego. Rok 2001/2002.

  

W szkole realizowany był program „Europa na cztery ręce – Ojczyzna to kraj dzieciństwa”, na którego realizację w drodze konkursu szkoła otrzymała dotację w wysokości 8000 PLN. W realizacji tego programu duży udział miała biblioteka.

Autorzy projektu – Ewa Łapińska nauczyciel bibliotekarz, Alicja Raciborska – nauczyciel historii, Danuta Roszkowska – nauczyciel przyrody, Agnieszka Zdrodowska – nauczyciel plastyki jako cel główny założyli poznanie przez młodzież krajów członkowskich UE, zaś efekty, które pragną osiągnąć to: poznanie literatury krajów członkowskich, zmiana sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów, integracja społeczności lokalnej, współpraca z rodzicami, świadomość bycia w „Małej Ojczyźnie”.

Pisząc program kierowaliśmy się dewizą W. Nalepińskiego:


”Bardzo często niewiele potrzeba, aby obudzić w drugim człowieku poczucie wartości uświadamiając mu, że naprawdę jest dobry”.

 

W ramach zadań ujętych w programie nasi uczniowie mogli wziąć udział w lekcji w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, w spektaklu „Piotruś Pan” w teatrze  Roma oraz zwiedzili Muzeum Książki Dziecięcej.

W karnawale uczniowie wybrali się w „Podróż z Andersenem do Danii”. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję wcielić się w postacie z baśni Hansa Chrystiana Andersena. Na bal przybyła Królowa Śniegu, Kominiarczyk, Cesarz, Calineczka i inne postacie. Szkoda tylko, że ten zaczarowany świat trwał tak krótko. Za najciekawsze kostiumy uczestnicy balu otrzymali nagrody.

 

 

                                              

 

Przemek Krassowski –Kominiarczyk

Michał Szustak -Cesarz

 

Zimowe ferie były okazją do zabawy pod hasłem „Nastolatki urządzają przyjęcie”  . Dzieci uświadomiły sobie, że wiele spożywanych na co dzień potraw ma dużo wspólnego z kuchnią innych narodów. Przekonały się, że Europejczyków wiele łączy mimo różnic kulturowych, a powiązania Polski z Europą mogą być na różnych płaszczyznach – także kulinarnej. Ustalając europejskie menu korzystali z księgozbioru biblioteki szkolnej – Działu 64 gospodarstwo domowe.

 

.

Kuchnia narodów.

 

 

„Tata i ja” – pod tym hasłem odpoczywaliśmy w Doktorcach. Była to ostatnia, ale jedna z wielu imprez w ramach programu „Europa na cztery ręce- Ojczyzna to kraj dzieciństwa”.

Udało nam się oderwać dzieci od ekranu telewizyjnego i bezcelowych wędrówek ulicami miasta.

 

Właśnie trwa wielkie sprzątanie kwater.

Naszą działalność prowadziliśmy na terenie miasta i gminy. Sojusznikami w realizacji projektu byli rodzice, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Miejski Dom Kultury, lokalne zakłady pracy.
            Umocniliśmy więź rodzic – uczeń – nauczyciel. Staliśmy się inaczej postrzegani w środowisku. Wnieśliśmy do otoczenia trochę przyjaźni, uśmiechu i wiele optymizmu.

Integrując się wokół realizacji zaplanowanych w programie zadań jesteśmy bogatsi bogatsi nowe doświadczenia, mamy nowe pomysły na przyszłość. Nasi podopieczni mają teraz świadomość, że:

 

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa

Miejsce urodzenia

To jest ta mała najbliższa ojczyzna”.

  

W przyszłości będą zawsze powracać tu na Podlasie, gdzie jest ich „Miejsce na Ziemi”.

 Opracowała Ewa Joanna Łapińska