Dobre wzorce współpracy……

 

    Współpraca biblioteki szkolnej i publicznej to nieodłączny element pracy z młodym czytelnikiem - wymiana doświadczeń w tym zakresie, podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju czytelnictwa. O dobrej współpracy Biblioteki SP1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II  i BPMiG w Łapach świadczy fakt realizacji projektu „Czytam sobie w bibliotece” i otrzymany certyfikat promocji czytelnictwa. Działamy w myśl zasady: „Razem możemy więcej”.

Ewa Łapińska