ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA

     Święto narodowe każdego Polaka. Tą wielka narodową uroczystość w naszej szkole uczciliśmy 10 listopada. W odpowiedzi na apel Samorządu Uczniowskiego uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani z przypiętym biało-czerwonym kotylionami. Samorząd Uczniowski prowadząc AKCJĘ PATRIOTYCZNĄ OJCZYZNA, przygotował gazetkę historyczną wprowadzając wszystkich uczniów w tematykę święta narodowego. Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbył się bardzo uroczysty apel patriotyczny przygotowany przez wychowawców: Katarzynę Niewińską, Renatę Niwińską, Beatę Krassowską i uczniów klas czwartych oraz Samorząd Uczniowski opiekunowie: Beata Krassowska, Iwona Szustak, szkolny zespół wokalny prowadzony przez Urszulę Dworakowską.  Wszyscy uczniowie szkoły z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w akademii. Przez cały czas jej trwania panował niezwykły, podniosły nastrój. Wiersze i pieśni patriotyczne przypominały o wydarzeniach listopadowych sprzed  lat, o bohaterstwie wielu Polaków walczących o wolność Ojczyzny.

 

SCENARIUSZ I FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI:

 WIKTORIA KUL
Dzień dobry. Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na uroczystym apelu z okazji 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

MICHAŁ KRASSOWSKI
W imieniu Samorządu Uczniowskiego i uczniów klas 4 przygotowujących ten apel witam Panią Dyrektor, Pana Dyrektora, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, oraz was drodzy koleżanki i koledzy.

KRZYSZTOF GOŁASZEWSKI
Nasz apel rozpocznijmy od odśpiewania hymnu. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy wprowadzić sztandar! Do hymnu ! (odśpiewanie hymnu) Spocznij!

 

Uczeń 4a GABRYSIA DZIELNICKA
Jutro wielka jest rocznica 11 listopada
Tym co zmarli za ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa

Uczeń 4b GABRYSIA ZALEWSKA
W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

Uczeń 4c KINGA GRODZKA
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
pozostał Dniem Niepodległości.

("11 LISTOPADA" - Ludwik Wiszniewski)

 

Uczeń 4A ŁUKASZ ŁAPIŃSKI
Szary dzień listopada...
Na wietrze trzepoce flaga...
Może historię opowiada,
Gdy tak z wiatrem się zmaga?

Uczeń 4B.HUBERT SEKUŁA
Biel i czerwień–
te kolory niech dziś wspomną dni niewoli.

Uczeń 4C ALA WOROSZYŁ
Flago, flago!
Wieści niech poniesie wiatr
I przypomni ludziom
Zdarzenia sprzed lat...

 

WIKTORIA KUL
 Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy…

MICHAŁ KRASSOWSKI
 Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę. Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci.

 Piosenka: BIAŁY KRZYŻ –wykonanie DARIA ZDRODOWSKA klasa VB i MAJA ZDRODOWSKA klasa IIC

 

Uczeń 4A GABRYSIA RADZIWON
Warto się czasem zasłuchać
W wiatru granie, szum gałęzi,
Listopadów przemijanie.

Uczeń 4B MAGDA ŁAPIŃSKA
Warto się czasem zasłuchać
W grobów ciszę,
By mowę wieków usłyszeć.
One mówią…

Uczeń 4C PIOTR NIEWIŃSKI
Co? Cóż groby nam powiedzieć mogą?
Tam taka cisza.
Cisza, która przejmuje trwogą.

 

Uczeń 4A WIKTORIA BAGIŃSKA
Kto tę ciszę raz usłyszał,
Wiele mówi mu ta cisza.

Uczeń 4B KAMIL TOŁOCZKO
Tam zapisane są przodków marzenia,
Wszystkie tęsknoty bóle i cierpienia.

Uczeń 4C DASZA CHEN
I słowa trzy, które przez pokolenia szły:
BÓG HONOR OJCZYZNA.

 

BOŻE COŚ POLSKĘ -  FLAŻOLETY klasa IIIB
 

WIKTORIA KUL
Dzieje naszej ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak jak obecnie. Częściej w życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem, sąsiadem, niewola i walka o wolność.

MICHAŁ KRASSOWSKI
Wiem, to były czasy zaborów. Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie.

Uczeń 4A – Austria PIOTR MARKOWSKI
Uczeń 4B – Rosja ŚWIRSKI OSKAR
Uczeń 4C – Prusy KACPER ŁAPIŃSKI

(Przed widownią stoi mapa, na której wisi flaga z napisem "Polska". Do mapy podchodzi trzech uczniów  ubranych na czarno. Jeden ma napis przypięty na wysokości piersi "Prusy", drugi "Rosja", trzeci "Austria". Wszyscy wychodzą jednocześnie, podchodzą do mapy, podają sobie ręce. Wpatrują się w nią. Nagle wszyscy ciągną mocno mapę, która rozpada się i każdy z nich trzymając swój kawałek triumfalnie wychodzi poza widownię.)

KRZYSZTOF GOŁASZEWSKI
Był rok 1772 i pierwszy rozbiór Polski.

 Uczeń 4A PAWEŁ OLECH wnosi na scenę tabliczkę: 1772rok-I rozbiór Polski

 

 WIKTORIA KUL
Rok 1793-to drugi rozbiór naszych ziem

 Uczeń 4B WIKTORIA ZDZIARSKA wnosi na scenę tabliczkę: 1793rok-II rozbiór Polski

 MICHAŁ KRASSOWSKI
Rok 1795-Polska przestaje istnieć na mapach geograficznych Europy.

 Uczeń 4C ADAM LASZCZOWSKI wnosi tabliczkę – 1795 III rozbiór Polski

 Uczeń 4A JULIA ŁUBA
O moja Ojczyzno. Płacze serce moje!
Rosja, Austria i Prusy zagrabiły ziemie Twoje.

Uczeń 4B JULIA STYPUŁKOWSKA
Silną i potężną Cię pamiętamy.
Co się teraz stało z Twoimi synami?

Uczeń 4C GABRYSIA CHRABOŁ
Kłócą się i o Ciebie wcale nie dbają.
Czy teraz w tym nieszczęściu się opamiętają?

 

MICHAŁ KRASSOWSKI
Polska na 123 lata popadła w niewolę. Przez kolejne lata zaborcy chcieli wymazać naszą Ojczyznę z mapy świata.

WIKTORIA KUL
Chcieli zniszczyć naród polski, zabrać godność, język, kulturę i tradycje.

KRZYSZTOF GOŁASZEWSKI
Polacy nigdy nie pogodzili się z tyranią zaborców .

 

Piosenka: JAK DŁUGO W SERCU NASZYM – Ola Łapińska klasa VIA
 

WIKTORIA KUL
W 1830 roku obudziła się nadzieja w polskich sercach. Wybuchło powstanie listopadowe.

Uczeń IV B MAGDA DWORAKOWSKA wnosi tabliczkę: 1830rok-POWSTANIE LISTOPADOWE

 

Uczeń 4A ZUZIA MROCZKOWSKA
Oto dziś dzień krwi i chwały
Oby dniem WSKRZESZENIA był
W gwiazdę Polski orzeł biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił

Uczeń 4B STAŚ KURYŚ
A nadzieją  podniecany
Woła do nas z górnych stron :
Powstań Polsko, skrusz kajdany
Dziś twój tryumf, albo zgon!
Uczeń 4C JAKUB DEMIAŃCZUK
Hej, kto Polak na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko Żyj!
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza wrogom grzmij
Trąbo nasza wrogom grzmij.

 

MICHAŁ KRASSOWSKI
Nie powiodło się to powstanie-wróg był silniejszy... Ale Polacy się nie poddawali…

WIKTORIA KUL
Niech krew nasza spadnie gromów mową
I obudzi legiony drzemiące-
Niech powstaną, niech sięgną po Słońce.

 Piosenka: LEGIONY TO ŻOŁNIERSKA NUTA  – Julia Serwin klasa IVB
 

KRZYSZTOF GOŁASZEWSKI
W 1863 roku wybucha kolejne powstanie...

Uczeń IVA PATRYCJA MARKOWSKA wnosi tabliczkę: 1863rok-POWSTANIE STYCZNIOWE

 Uczeń 4A NATALIA PIETRZYKOWSKA
Był taki rok-rok 63. Śnieżył się styczeń
Poszli niepomni przestrogi obliczeń.

Uczeń 4B KAMILA BRZOZOWSKA
Poszli by walczyć najgodniej, najprościej.
Życie położyć przy budowie dzieła,

Uczeń 4C KRZYŚ KULESZA
Które się zwało wskrzeszenie wolności,
Krzyknąć światu-Polska nie zginęła!
(Maria Kaczorowska - "Rok sześćdziesiąty trzeci")

 Piosenka:  PRZYBYLI UŁANI – DARIA ZDRODOWSKA  klasa VB
 

MICHAŁ KRASSOWSKI
Prześladowani, na tułaczkę skazani nie tracili ducha, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość.

 WIKTORIA KUL
Wierzyli, że ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa, jeżeli rodzina dzieci swoje nauczy jak być Polakami.

 Uczeń 4A KAROLINA OTTO
A jak ciebie kto zapyta
Kto ty taki,
Skąd ty rodem ?

Uczeń 4B JULIA ZAJKOWSKA
Mów żeś z tego łanu żyta
Żeś z tych łąk co pachną miodem.

Uczeń 4C MATEUSZ KUL
Mów , że jesteś z takiej chaty
Co Piastowską chatą była
Żeś z tej ziemi , której kwiaty
Gorzka rosa wykarmiła
(„Polska – moja Ojczyzna” – Maria Konopnicka)

 Piosenka:  O MÓJ ROZMARYNIE - Agata Galent klasa VB

 KRZYSZTOF GOŁASZEWSKI
Ostatnim etapem w walce o niepodległość Polski był okres I wojny światowej. W sercach Polaków pojawiła się nadzieja nadejścia wolności.

 Uczeń IVC PATRYK WOJCIULA wnosi tabliczkę: 1914-1918-I WOJNA ŚWIATOWA

 Uczeń 4A MATEUSZ BOGDANOWICZ
Synkowie moi poszedłem w bój
Jak wasz dziadek, a ojciec mój,
Jak ojca ojciec i ojca dziad,

Uczeń 4B  KUBA KAMIŃSKI
Co z Legionami przemierzył świat.
Szukając drogi przez krew i blizny
Do naszej wolnej Ojczyzny!

Uczeń 4C JANEK ŁAPIŃSKI
Synkowie moi, da nam to Bóg,
Że spadną wreszcie kajdany z nóg
(„Do moich synów” - J. Żuławski  )

 

Piosenka:  ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ – WIKTORIA RYŚ klasa VB, OLIWIA DEMIAŃCZUK IVA
 

WIKTORIA
Szczególną rolę w czasie zmagań wojennych odegrał przywódca Legionów Józef Piłsudski. Stanął na czele oddziałów polskich, walczył , i obronił je przed wcieleniem do armii austriackiej.

Uczeń 4A PIOTR KOBYLARZ
Kto Cię wołał , Legionisto...
Kto cię wołał w bój?

Uczeń 4C PAWEŁ GOŁĘBIEWSKI
-Wołała mnie Polska, matka

-          Każda wioska, każda chatka...

-          -Abym szedł na znój!

UCZEŃ 4B JOANNA ZDUŃCZYK
Kto Cię wzywał legionisto,
Abyś rzucił dom...

Uczeń 4C PAWEŁ GOŁĘBIEWSKI
-Wzywały mnie krzywdy, bóle
-za kajdany, za niewolę
-nie pomścić cię srom

Uczeń 4B KAROLINA RÓŻYC
-Kto cię wiedzie legionisto
W ten daleki szlak?

Uczeń 4C PAWEŁ GOŁĘBIEWSKI
-Pacierz stary, krzyż, znak wiary
-O Kościuszce myśl ofiarna
-I ten biały ptak
-Orzeł biały

Uczeń 4C MARCIN CHOMA
Bóg cię prowadź legionisto
Na ten wielki trud
Niech zadzwoni Zygmunt z wieży...
Niech zwycięstwa wieść przybieży.
By znał wolność lud!
(„Kto cię wołał legionisto” Strokowa Jadwiga)

 

KRZYSZTOF GOŁASZEWSKI
I wreszcie nadszedł upragniony dzień. Czekaliśmy na niego 123 lata...

 Uczeń IVC JAKUB KRUSZEWSKI wnosi tabliczkę:1918-ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ!

 

 WIKTORIA KUL
Jesienią 1918 roku, po czterech latach walk, skończyła się wojna. Wszyscy zaborcy wyszli z niej pokonani. 11 listopada 1918r.

MICHAŁ KRASSOWSKI
 Józef Piłsudski objął dowództwo nad wojskiem polskim, a w kilka dni później podporządkował mu się rząd. Odrodziła się Rzeczypospolita.

 

Uczeń 4A JULIA ŁUPIŃSKA
Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły jej składam w ofierze.

Uczeń 4B KAROLINA LULKO
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie,
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę.

Uczeń 4C PATRYK BUSZKO
Twych wielkich mężów przykład doskonały,
Twych bohaterów wielbię święte kości

Uczeń 4C NATALKA KOMARZEWSKA - SIENKIEWICZ
Wierzę w twą przyszłość pełną wielkiej chwały
Potęgi, dobra i sprawiedliwości
(" Hymn Polaków z zagranicy " Jan Lechoń)

Uczeń IVA PATRYCJA BRZOZOWSKA

Kiedy nagle las zaszumi,
mowę sosny gdy zrozumiesz,
To jest Polska.

TO JEST POLSKA! (wszyscy uczniowie powtarzają)

Uczeń IVB JULIA
Gdy zobaczysz gdzieś topole
królujące ponad polem
To jest Polska.

TO JEST POLSKA! (wszyscy uczniowie powtarzają)

Uczeń IVC OLA ROSZKOWSKA
Gdy zobaczysz płowe wrzosy
rozbłyskane w kroplach rosy
To jest Polska.

TO JEST POLSKA! (wszyscy uczniowie powtarzają)

WIKTORIA KUL
Kiedy drogim jest ci w życiu
żyto srebrne przy Księżycu
To jest Polska.

TO JEST POLSKA! (wszyscy uczniowie powtarzają)

MICHAŁ KRASSOWSKI
Ujrzysz biało krzyż wycięty
hełm i pod nim piasek święty
To jest Polska.

TO JEST POLSKA! (wszyscy uczniowie powtarzają)
(" To jest Polska " Zbigniew Jerzyna)

 

Piosenka: PAMIĘĆ W NAS  – Julia Trzaska klasa VIA